Zakaj bolezen?

“Zakaj bolezen?” si vprašala. Nobena bolezen v naše življenje ne pride čez noč in brez razloga. Bolezen nas obišče, kot rezultat številnih zunanjih in notranjih dejavnikov, ki smo jih doživeli vse od takrat, ko smo jokajoč zagledali luč tega sveta, do takrat, ko se bolezni zavemo oziroma nam je postavljena diagnoza. Je seštevek odnosa nas do nas, odnosa drugih ljudi do nas, našega sprejemanja in dojemanja odnosa drugih na nas, vpliva okolja, vnosa hrane in drugih psihoaktivnih substanc.

Kako zdravi smo ta hip, je rezultat pretekle nege fizičnega, čustvenega, umskega in duhovnega telesa. Kako zdravi bomo v nadaljevanju življenja, lahko zavestno spreminjamo s svojim ravnanje in odnosom do sebe na vseh ravneh. Diagnoza bolezen je le vmesna evalvacija, od katere se lahko čustveno distanciramo. Obup, samosmiljenje in preučevanje podrobnosti o bolezni niso rešitev. Iz osebne in družinskih izkušenj izhaja moje vedenje, da je najbolje narediti popravke v odnosu do sebe, do ljudi in sveta in bolezen ignorirati, kolikor je le mogoče in ta postopoma prej ali slej izzveni. Podobno velja za slabe, neugodne odnose. Opaziš, narediš popravek in vztrajaš v novi  smeri. V resnici je zelo enostavno.